Matura 2013 już jutro!
2013-05-06 13:30:15

W 2013 r. egzamin maturalny, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, będzie przeprowadzany od 7 do 28 maja. Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku. Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga - o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnychW maju 2013 r. około 365 000 absolwentów przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:w części pisemnej:język polski - na poziomie podstawowym

matematyka - na poziomie podstawowym

język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym

język mniejszości narodowej - na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej)w części ustnej:język polski - bez określania poziomu

język obcy nowożytny - bez określania poziomuKażdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych (od 1 do 6).Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne 28 czerwca 2013 r.Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 - tego samego dnia około godz. 14:00

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 - następnego dnia około godz. 9:00.

źródło:CKE