Matura 2010. Molier, Hanna Krall i tekst o internecie na polskim
2010-05-04 09:05:01

Charakterystyka witoszka z utworu Moliera, tekst Hanny Krall i tekst o internecie pojawiy si na dzisiejszej maturze z jzyka polskiego. O godzinie 9 zacz si egzamin maturalny z jzyka polskiego. O godzinie 14 uczniowie zmierz si z czci rozszerzon z jzyka polskiego.

Dzi pierwszy dzie matur. Na pocztek jzyk polski. Egzamin pisemny z tego przedmiotu rozpocz si o godzinie 9. Przystpio do niego ok. 404 tysice abiturientw szk ponadgimnazjalnych. Spord nich ok. 36 tys. zdecydowao si te zdawa matur z jzyka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Podczas egzaminu zdajcy mog skorzysta ze sownika ortograficznego i sownika poprawnej polszczyzny, ktre musz im zapewni szkoy (jeden sownik na 25 zdajcych). Matura na poziomie podstawowym trwa bdzie 170 minut.

O godzinie 14 rozpocznie si egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym. Zdecydowao si go zdawa ok. 36 tys. maturzystw, tj. ok. 9 proc. wszystkich podchodzcych do matury. W tym roku powrcono do formuy, w ramach ktrej wszyscy maturzyci musz wpierw napisa matur na poziomie podstawowym, a o godzinie 14 rozpoczn pisanie egzaminu na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa bdzie 180 minut.

Tematy na obu poziomach rni si nie tylko zestawem obowizujcych lektur, ale i wymaganiami co do umiejtnoci analizowania tekstw literackich.

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosi napojw, telefonw komrkowych ani maskotek. Niezbdny natomiast jest dokument potwierdzajcy tosamo.