Matura 2010. Molier, Hanna Krall i tekst o internecie na polskim
2010-05-04 09:05:01

Charakterystyka Świętoszka z utworu Moliera, tekst Hanny Krall i tekst o internecie pojawiły się na dzisiejszej maturze z języka polskiego. O godzinie 9 zaczął się egzamin maturalny z języka polskiego. O godzinie 14 uczniowie zmierzą się z częścią rozszerzoną z języka polskiego.

Dziś pierwszy dzień matur. Na początek język polski. Egzamin pisemny z tego przedmiotu rozpoczął się o godzinie 9. Przystąpiło do niego ok. 404 tysiące abiturientów szkół ponadgimnazjalnych. Spośród nich ok. 36 tys. zdecydowało się też zdawać maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Podczas egzaminu zdający mogą skorzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny, które muszą im zapewnić szkoły (jeden słownik na 25 zdających). Matura na poziomie podstawowym trwać będzie 170 minut.

O godzinie 14 rozpocznie się egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym. Zdecydowało się go zdawać ok. 36 tys. maturzystów, tj. ok. 9 proc. wszystkich podchodzących do matury. W tym roku powrócono do formuły, w ramach której wszyscy maturzyści muszą wpierw napisać maturę na poziomie podstawowym, a o godzinie 14 rozpoczną pisanie egzaminu na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwać będzie 180 minut.

Tematy na obu poziomach różnią się nie tylko zestawem obowiązujących lektur, ale i wymaganiami co do umiejętności analizowania tekstów literackich.

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić napojów, telefonów komórkowych ani maskotek. Niezbędny natomiast jest dokument potwierdzający tożsamość.