Jak unikać błedów na maturze z języka obcego - kilka porad


Podczas egzaminu najważniejsze jest skupienie. Dużo można stracić, jeśli udziela się odpowiedzi, nie czytając uważnie instrukcji albo kiedy się odpowiada na pytanie zanim przeczyta się je w całości.

W przypadku wypełniania części gramatycznej polegającej na odnajdywaniu w prawidłowych odpowiedzi zdający często zapominają postawić znaczek "V", potwierdzający poprawność odpowiedzi. Trzeba również dokładnie sprawdzać czy wpisuje się odpowiedzi przy właściwym pytaniu.

Studenci często wybierają odpowiedź, której treść wygląda podobnie do treści pytania, co może być sprytnie zastawioną przez egzaminatora pułapką.

Podczas egzaminu nie należy się długo zastanawiać, jeśli nie zna się odpowiedzi na jakieś pytanie. Lepiej zostawić je na później, bo może zabraknąć czasu na pozostałe zadania.

Z praktyki wynika, że w przypadku języka angielskiego bardzo istotne jest dobre opanowanie phrasal verbs. Wiele osób traci punkty myląc znaczenia takich zwrotów. Kłopoty sprawiają również wyrazy wieloznaczne. Jednym z przykładów jest chociażby party, które może oznaczać zarówno przyjęcie jak i partię.

Trzeba też pamiętać, żeby pisać czytelnie, aby egzaminator mógł wszystko odczytać.

Pisząc wypracowanie istotny jest dobry wybór tematu. Na początku warto zrobić plan wypowiedzi, aby niczego nie pominąć. Nie należy wykraczać poza dozwolony limit. Pisząc należy używać prostych, krótkich zdań. Unikniemy dzięki temu błędów stylistycznych i gramatycznych.

Informacja pochodzi od Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua

powrót | strona główna