Egzamin maturalny z informatyki w maju 2006 roku

Na podstawie § 59 ust. 1 punkt 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości listę środowisk, języków programowania i programów użytkowych, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w maju 2006 roku:

Środowisko

Język programowania (kompilator)*

Program użytkowy*

Windows z systemem
plików NTFS
Turbo Pascal 5.5 lub  nowszy
- Free Pascal (FPC 2.0)
- MS Visual Studio NET C++
- Borland C++ Builder 6
  Personal
- Dev C++ 4.9.9.0
- Delphi 7 Personal
- MS Visual Studio NET VB
- MS Office 2000
  lub nowszy
  (w tym:
  Word, Excel,
  Access,
  PowerPoint)
Linux z KDE - FreePascal (FPC 2.0)
- GCC 3.4.4 C/C+
+
- Star Office 6.0 
   PL
- OpenOffice
  i MySQL 4.1

*tylko jeden dla wybranego środowiska

Uwaga: Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę.


powrót | strona główna