Informatory do egzaminu maturalnego
obowiązują od 2005 rokuInformatory publikuje CKE w plikach PDF.
Nie zawierają one przykładowych prac uczniowskich opublikowanych w informatorach wydanych w wersji książkowej.

Aby przeglądać i drukować pliki PDF, należy wcześniej zainstalować na komputerze program Adobe AcrobatŽ Reader™, rozpowszechniany bezpłatnie przez firmę Adobe.


1. Informator maturalny z języka polskiego (985 kB) - aneks z dnia 22.08.2005 r.
2. Informator maturalny z języka angielskiego (1,4 MB)
3. Informator maturalny z języka niemieckiego (2,4 MB)
4. Informator maturalny z języka rosyjskiego (1,94 MB)
5. Informator maturalny z języka francuskiego (3,21MB)
6. Informator maturalny z języka włoskiego (2,13 MB)
7. Informator maturalny z języka hiszpańskiego (1,73 MB)
8. Informator maturalny z języka portugalskiego (1,31 MB)
9. Informator maturalny z języka szwedzkiego (1,47 MB)
10. Informator maturalny z języka słowackiego (1,54 MB)
11. Informator maturalny z języka białoruskiego nauczanego jako język mniejszości narodowej (999 kB)
12. Informator maturalny z języka litewskiego nauczanego jako język mniejszości narodowej (1,02 MB)
13. Informator maturalny z języka ukraińskiego nauczanego jako język mniejszości narodowej (1,07 MB)
14. Informator maturalny z języka niemieckiego nauczanego jako język mniejszości narodowej (965 kB)
15. Informator maturalny z języka kaszubskiego (915 kB)
16. Informator maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej (788 kB)
17. Informator maturalny z języka greckiego (klasycznego) i kultury antycznej (1,52 MB)
18. Informator maturalny z matematyki (665 kB)
19. Informator maturalny z historii (4,51 MB)
20. Informator maturalny z historii muzyki (3,33 MB)
Załączniki do informatora z historii muzyki — nagrania muzyczne (pliki MP3):
do arkusza I (8,52 MB)
do arkusza II (15,1 MB)
21. Informator maturalny z historii sztuki (1,96 MB)
22. Informator maturalny z wiedzy o społeczeństwie (830 kB)
23. Informator maturalny z wiedzy o tańcu (2,34 MB)
Załącznik do informatora z wiedzy o tańcu —
film (plik AVI - 11,7 MB)
24. Informator maturalny z biologii (1,94 MB)
25. Informator maturalny z chemii (628 kB)
26. Informator maturalny z fizyki i astronomii (2,23 MB)
27. Informator maturalny z geografii (1,89 MB)
Załącznik do informatora z geografii - mapa (2,44 MB)
28. Informator maturalny z informatyki (536 kB)
Załącznik do informatora z informatyki - pliki do arkusza II (archiwum ZIP - 307 kB)
29. Informator maturalny dla osób niesłyszących (5,42 MB)
30. Informator maturalny dla absolwentów klas dwujęzycznych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania (3,03 MB)
31. Informator maturalny dla absolwentów klas dwujęzycznych z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania (4,91 MB)
32. Informator maturalny dla absolwentów klas dwujęzycznych z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania (3 MB) - aneks z dnia 31.08.2005 r.
33. Informator maturalny dla absolwentów klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim jako drugim językiem nauczania (2,02 MB) -aneks (plik ZIP)powrót | strona główna