Język obcy na maturze


Przedmioty, które tegoroczni maturzyści będą zdawać na egzaminie zostały już przez nich wybrane. Wszyscy jednak muszą zaliczyć egzamin z języka obcego zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Jak skutecznie się do niego przygotować?

Z danych GUS wynika, że najpopularniejszym językiem, jakiego uczy się młodzież w szkołach średnich jest język angielski i niemiecki. W ubiegłym roku szkolnym w szkołach ponad gimnazjalnych języka angielskiego uczyło się 87,6 proc., a niemieckiego 68,5 proc. uczniów. Na dalszych pozycjach plasuje się język rosyjski, którego uczy się 14,4 proc. i francuski, który jest przedmiotem 8,7 proc. uczniów.

Osoby mające przystąpić do egzaminu maturalnego mogą przygotowywać się do niego samodzielnie. Mogą jednak także skorzystać z oferty szkół językowych i zapisać się na odpowiedni kurs. Programy kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym opracowywane są najczęściej przez nauczycieli wchodzących w skład maturalnych komisji egzaminacyjnych. Przez nich także są zazwyczaj prowadzone.

- "Kursy maturalne mają na celu kompleksowe przygotowanie słuchaczy do egzaminu maturalnego z języka obcego, tak aby osiągnęli na nim jak najlepszy wynik. Nasi lektorzy, często sami będąc egzaminatorami maturalnymi, zapoznają uczestników kursów z pewnymi "kruczkami" związanymi z egzaminem maturalnym. Dają praktyczne wskazówki, mówiące o tym, na co koniecznie należy zwrócić uwagę podczas egzaminu. Często przecież zdarza się, że uczeń osiąga na egzaminie wynik niższy od spodziewanego, nie ze względu na brak wiedzy, ale właśnie dlatego, nie poznał techniki zdawania. Podczas zajęć nauczyciele motywują słuchaczy i podtrzymują w nich wiarę we własne możliwości. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w przypadku nauczania ludzi młodych, którzy nierzadko są zrażeni do systemu szkolnego i wątpią w pomyślny wynik egzaminu "- mówi Ewa Trębska-Zozula, dyrektor ds. Studiów w Szkole Języków Obcych Profi-Lingua

Kurs maturalny jest dobrą okazją do sprawdzenia i ugruntowania wiedzy przed egzaminem. Maturalne egzaminy próbne, przeprowadzane w trakcie kursu pozwalają uniknąć stresu podczas właściwego egzaminu i wyeliminować swoje słabe punkty.

- "Osoby zdające egzaminy pisemne z języków obcych najczęściej popełniają błędy wynikające z przyzwyczajenia do zasad polskiej formy i składni. Zapominają, że pisanie w języku obcym, zwłaszcza podczas egzaminu wymaga żelaznej dyscypliny, ścisłego trzymania się tematu, limitu słów i układu tekstu.

Podczas ustnej części egzaminów językowych największym wrogiem zdających jest zdenerwowanie. Może ono mieć znaczący wpływ na wynik. Kryteria oceny na egzaminie, poza weryfikacją poprawności językowej, dotyczą także płynności wypowiedzi. Dlatego należy wcześniej nauczyć się technik egzaminacyjnych i "psychologii zdawania". Na kursach przygotowujących do egzaminu maturalnego w Profi-Lingua i podczas przeprowadzanych egzaminów próbnych symulujemy sytuacje zbliżone do tych, z którymi zdający spotkają się w rzeczywistości" - mówi Katarzyna Szejnert ze Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua.

Kursy maturalne mają formę intensywnego treningu, podczas którego wykorzystywane są autentyczne materiały egzaminacyjne. Słuchacze zapoznawani są ze strukturą i wymogami egzaminu oraz typami zadań.

Informacja pochodzi od Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua

powrót | strona główna