MATURA 2007
Harmonogram egzaminów maturalnych maj 2007

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Część pisemna egzaminu maturalnego

 Maj

godz. 9.00
obydwa poziomy
 
godz. 14.00
obydwa poziomy
  4  piątek język polski  

sobota, niedziela

  7  poniedziałek język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych  
  8  wtorek wiedza o społeczeństwie    historia sztuki
  9  środa język niemiecki i język niemiecki w klasach dwujęzycznych   język włoski 
 10  czwartek geografia historia muzyki
 11  piątek biologia  
 sobota, niedziela
 14  poniedziałek matematyka wiedza o tańcu
 15  wtorek język rosyjski język hiszpański i język hiszpański w klasach dwujęzycznych
 16  środa chemia termin zarezerwowany *
 17  czwartek historia termin zarezerwowany *
 18  piątek fizyka i astronomia  
 sobota, niedziela
 21  poniedziałek język francuski i język francuski w klasach dwujęzycznych   język łaciński i kultura antyczna,
język grecki i kultura antyczna,
język szwedzki,
język portugalski,
język słowacki
 22  wtorek informatyka termin zarezerwowany *
 23  środa języki mniejszości narodowych, język kaszubski   
*Termin zarezerwowany na egzaminy z wykorzystaniem arkuszy w języku obcym z historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, rozwiązywanych przez absolwentów klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane dwujęzycznie i którzy wybrali dany przedmiot jako obowiązkowy lub, jeżeli to zadeklarowali, jako dodatkowy. Szczegółowy harmonogram egzaminu z poszczególnych przedmiotów zostanie podany w styczniu 2007 r.

Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 31 maja  Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 


Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów

PRZEDMIOTY  

ARKUSZE  

 CZAS TRWANIA(min)**

• język polski
• język mniejszości      
poziom podstawowy  

 170

poziom rozszerzony

 180

• języki obce nowożytne poziom podstawowy

 120

poziom rozszerzony  Część I    

 120

 Część II

 70

• języki obce  dla klas dwujęzycznych,
• informatyka
 Część I

 90

 Część II

 150

• języki klasyczne,
• język kaszubski
poziom rozszerzony

 180

• historia,
• historia muzyki,
• historia sztuki,
• wiedza o tańcu,
• wiedza o społeczeństwie,
• matematyka
poziom podstawowy 

 120

poziom rozszerzony

 180

Arkusz w języku obcym*

 80

• biologia,
• chemia,
• fizyka i astronomia,
• geografia 
poziom podstawowy

 120

poziom rozszerzony

 150

Arkusz w języku obcym*

 80

• kultura Hiszpanii***  Część I

 60

 Część II

 90

 Część III

 90

* Arkusz w języku obcym z historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii rozwiązują absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane dwujęzycznie i którzy wybrali dany przedmiot jako obowiązkowy lub, jeżeli to zadeklarowali, jako dodatkowy.

** Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

*** Przedmiot kultura Hiszpanii zdawany jest tylko przez tych absolwentów klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim, którzy ubiegają się o hiszpańskie świadectwo maturalne.

Rozpoczęcie pierwszego egzaminu – godz. 9.00
Rozpoczęcie drugiego egzaminu – godz. 14.00

Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z danego przedmiotu trwają 30 minut.

powrót | strona główna