Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2009 roku
Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

L.p. Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu
1. Chemiczna chemia
2. Biologiczna biologia
3. Historyczna historia
4. Literatury i Języka Polskiego język polski
5. Geograficzna i Nautologiczna geografia
6. Języka Niemieckiego język niemiecki
7. Języka Francuskiego język francuski
8. Języka Angielskiego język angielski
9. Języka Rosyjskiego język rosyjski
10. Języka Łacińskiego język łaciński i kultura antyczna
11. Języka Białoruskiego język białoruski
12. Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym
wiedza o społeczeństwie
13. Wiedzy o Prawach Człowieka wiedza o społeczeństwie
14. Wiedzy o Unii Europejskiej (organizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku) wiedza o społeczeństwie
15. Fizyczna fizyka
16. Matematyczna matematyka
17. Informatyczna informatyka
18. Artystyczna .
. - sekcja plastyki historia sztuki
. - sekcja muzyki historia muzyki
powrót | strona główna