Matura 2010 - z języka angielskiego
2010-05-06 16:44:42

Język angielski wybrało na egzaminie prawie 82 proc. wszystkich maturzystów. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym składa się z jednej części i trwa 120 minut. Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym trwa 190 minut i składa się z dwóch części oddzielonych od siebie przerwą.

Egzamin z drugiego języka obcego nowożytnego wybranego jako przedmiot dodatkowy, zdawany jest w części ustnej i pisemnej na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 23 sierpnia, a ustnych - w dniach 19-25 sierpnia.