Wyniki II etapu Olimpiady Przedsiębiorczości
2009-03-09 10:56:37

5 marca br., po całodniowych zmaganiach, z prawie 20 000 licealistów wyłoniono 50 najlepszych, którzy już 2 kwietnia br., spotkają się w finale Olimpiady Przedsiębiorczości, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W dotychczasowych czterech edycjach wzięło udział łącznie prawie 70 000 uczniów z całej Polski.

W zawodach okręgowych wzięło udział 1500 uczniów - wyłonionych wcześniej z prawie 20 000 uczniów ponad 1000 szkół z całej Polski. Spotkali się oni w 5 uczelniach ekonomicznych współorganizujących Olimpiadę. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii, psychologii i praktyki biznesowej, w drugim - po 50 najlepszych zawodników z każdego okręgu wzięło udział w pracach zespołowych nad zadaniami biznesowymi. Do zawodów centralnych zakwalifikowano 10 zawodników w każdym okręgu, łącznie 50 osób.

Na zwycięzców czekają indeksy najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce, stypendia naukowe na łączną kwotę 125 000 złotych oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe - mówi Marcin Dąbrowski z Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, organizującej zawody.

Celem olimpiady jest promocja przedsiębiorczości oraz rozbudzanie i wzmacnianie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych. Program obejmuje zagadnienia z pogranicza ekonomii, psychologii i praktyki biznesowej, hasłem przewodnim IV edycji olimpiady jest „Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody”. Olimpiada Przedsiębiorczości jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiadę organizuje Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z pięcioma najlepszymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetami Ekonomicznymi w Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu oraz Akademią Ekonomiczną w Katowicach, które przewidziały znaczące ułatwienia w procesie kwalifikacyjnym na studia dla finalistów i laureatów. Ponadto najlepsi zawodnicy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe: laptopy i sprzęt elektroniczny oraz stypendia naukowe: 25 rocznych stypendiów w wysokości 5000 złotych. Również nauczyciele i szkoły wyróżniających się uczestników zostaną uhonorowane przez organizatorów - przygotowano dla nich między innymi laptopy, pakiety książek oraz tablicę interaktywną.

Partnerami strategicznymi Olimpiady są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Narodowy Bank Polski. Mecenasem programu stypendialnego jest Bank BGŻ. Inicjatywę wspierają również: Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Konfederacja Pracodawców Polskich oraz Studenckie Kolo Naukowe Kapitału Intelektualnego Przedsiębiorstwa, działające przy Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH. Patronat medialny nad Olimpiadą objęli: Rzeczpospolita, Głos Nauczycielski, Polski Portal Edukacyjny Interklasa, portal Nauka.pl oraz NBPortal.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach portalu Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl

źródło: inf. wł.