Informatyka+ bezpłatna oferta edukacyjna
2008-12-05 09:10:49

Już po raz piąty, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (dawniej Mila College) zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli informatyki i technologii informacyjnych do skorzystania z otwartej oferty edukacji informatycznej. Wszystkie wykłady są dostępne nieodpłatnie.

Wykłady wszechnicy porannej to sześć tematów, z których każdy jest powtarzany czterokrotnie w ciągu roku (wygłaszany, dwukrotnie w danym dniu), poruszających zagadnienia cieszące się szczególnym zainteresowaniem ze strony nauczycieli oraz młodzieży. Wykłady wspierane techniką multimedialną są prowadzone w przystępny, popularno - naukowy, dostosowany do możliwości i przygotowania młodzieży, sposób.

Wszechnica popołudniowa to oferta dla osób szczególnie zainteresowanych informatyką. Prezentowane tematy wymagają pewnej wiedzy informatycznej dla ich pełnego zrozumienia. Dlatego polecamy je szczególnie uczniom III klas wybierającym się na studia informatyczne.

Więcej informacji i program zajęć na stronie: http://www.wszechnica-popoludniowa.wwsi.edu.pl/

Polska Wszechnica Informatyczna to swego rodzaju interaktywna, internetowa telewizja na życzenie, za pomocą, której można obejrzeć nagrania wykładów najwybitniejszych polskich nauczycieli akademickich z wiodących uczelni (UW, UJ, PW, AGH, PWr, PP, PG). Na prośbę szkół średnich udostępnimy je drogą łączy internetowych w proponowanych nauczycieli terminach. To szansa obejrzenia przez wszystkich zainteresowanych jak prowadzone są wykłady na najlepszych polskich uczelniach prowadzących studia na kierunku informatyka. Istnieje również możliwość zaproszenia jednego z dwóch profesorów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, którzy w szkole poprowadzą wykład dla młodzieży na miejscu w klasie. Te spotkania to okazja do wysłuchania wykładu, ale także do zadawania pytań naszym pracownikom dydaktyczno-naukowym.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią kształcącą studentów wyłącznie na kierunku informatyka na poziomie studiów inżynierskich, studiów magisterskich oraz podyplomowych, stąd prezentowana oferta dotyczy szeroko rozumianych zagadnień informatycznych. Jej celem jest wzbogacenie realizowanych programów kształcenia w ramach przedmiotów informatyka oraz technologie informacyjne, o ciekawe wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich, konkursy oraz inne formy urozmaicające zajęcia szkolne i przygotowujące uczniów do podjęcia ważnej decyzji, jaką jest wybór kierunku studiów.


źródło: inf. wł.