I Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej
2008-10-15 11:47:18

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej wraz z kieleckim wydawnictwem Charaktery, Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty i VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie organizują I Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej. Konkurs trwa od 1.10.2008 r. do 30.06.2009 r.

Turniej jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest promowanie psychologii jako dyscypliny naukowej, kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania tematyką psychologiczną wśród młodzieży szkolnej, formowanie wrażliwości emocjonalnej, poznawczej oraz moralnej uczniów, kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy uzyskanej w edukacji szkolnej oraz rozwijanie samodzielnego myślenia uczniów, wspieranie nauczycieli
i pedagogów w edukacji psychologicznej.

Przewidziane są dwa etapy konkursu: eliminacje w formie testu przeprowadzonego on-line oraz dwuczęściowego finału. Zwycięzcami będą 3 osoby wyłonione przez Komisję Turnieju na podstawie wyników uzyskanych w drugiej części finału.

Celem Turnieju jest:
- promowanie psychologii jako dyscypliny naukowej,
- kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania tematyką psychologiczną wśród młodzieży szkolnej,
- wspieranie elementów edukacji psychologicznej obecnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników,
- formowanie wrażliwości emocjonalnej, poznawczej oraz moralnej uczniów,
- kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy uzyskanej w edukacji szkolnej oraz rozwijanie samodzielnego myślenia uczniów,
- wspieranie nauczycieli i pedagogów w edukacji psychologicznej

Więcej informacji i zgłoszenia: www.charaktery.eu/turniej/źródło: inf. wł.