Matematyka
Zestaw zadań VII, profil podstawowy
Zadanie 1
Rozwiąż układ równań: .
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2
Dla jakich wartości parametru m proste y = x + m i y = mx - 4 przecinają się w punkcie należącym do symetralnej odcinka o końcach w punktach A(1,1) i B(-3,5).
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3
W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym pole powierzchni bocznej równa się sumie pól obu podstaw. Oblicz cosinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4
Zbadaj przebieg zmienności funkcji: i naszkicuj jej wykres. Zbadaj liczbę rozwiązań równania f(x) = k w zależności od k.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5
W urnie znajduje się n kul, z których 4 są czarne. Losujemy dwie. Jaka musi być liczba kul w urnie, aby prawdopodobieństwo wylosowania 2 kul czarnych było nie mniejsze niż ?
Zobacz rozwiązanie
-
inne tematy | strona główna