Matematyka
Zestaw zadań V, profil podstawowy
Zadanie 1
Dla jakich wartości parametru k połowa najmniejszej wartości funkcji jest mniejsza od sumy odwrotności jej miejsc zerowych?
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2
Koło ma średnicę AB długości 2r. Jak poprowadzić cięciwę CD prostopadłą do AB, aby pole trójkąta ACD było największe?
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3
Dany jest punkt A=(a;b) i prosta p określona równaniem y = 3x. a) Określić związki między współrzędnymi danego punktu A i jego obrazu w symetrii względem prostej p. b) Podać rozwiązanie ogólne dla prostej p określonej równaniem i punktu A=(a; b).
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4
W prawidłowym ostrosłupie czworokątnym ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem . Oblicz pole powierzchni całkowitej wiedząc, że odległość jego wierzchołka od środka kuli wpisanej w ten ostrosłup jest równa d.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5
W każdej ze 100 identycznych urn znajduje się 100 kul w kolorze białym i czerwonym, przy czym w urnie o numerze n znajduje się n kul białych.
Z przypadkowo wybranej urny losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie to kula czerwona?
Zobacz rozwiązanie
-
inne tematy | strona główna