Matematyka
Zestaw zadań III, profil podstawowy
Zadanie 1
Rozwiąż równanie: .
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2
Oblicz długość cięciwy wyznaczonej w okręgu: przez prostą prostopadłą do prostej l: 2y + x - 2 = 0 i przechodzącą przez punkt P=(0,-2). Wykonaj ilustrację graficzną zadania.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3
Pole powierzchni całkowitej stożka jest 2 razy większe od pola kuli wpisanej w ten stożek. Oblicz tangens kąta nachylenia tworzącej stożka do płaszczyzny jego podstawy.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4
W urnie znajdują się 3 kule białe i 2 kule czarne. Losujemy jedną kulę 4 razy ze zwrotem. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia, że dokładnie 3 razy wylosujemy kulę białą ?
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5
Dla jakich wartości parametru m równanie:

a) ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste ?
b) suma kwadratów pierwiastków tego równania jest większa od 7.
Zobacz rozwiązanie
-
inne tematy | strona główna