Matematyka
Zestaw zadań II, profil podstawowy róg
Zadanie 1
Zbadaj przebieg zmienności funkcji i sporządź jej wykres. Podaj liczbę pierwiastków równania f(x) w zależności od parametru m
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2
Parabole o równaniu przecina prosta o równaniu y = x + 5 w punktach A i B. Oblicz pole trójkąta ABC, gdzie C jest punktem wspólnym stycznych do danej paraboli w punktach A i B.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3
Dla jakich wartości parametru m pierwiastki równania: należą do przedziału , gdzie a jest rozwiązaniem równania , natomiast b rozwiązaniem równania .
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4
W kulę wpisano dwa stożki obrotowe o wspólnej podstawie, z których jeden ma pole powierzchni bocznej 3 razy większe od drugiego. Oblicz stosunek długości wysokości tych stożków.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5
Dany jest zbiór x={1,2,3,...,n} gdzie
a) Ze zbioru x losujemy kolejno bez zwracania dwie liczby. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że pierwsza z wylosowanych liczb jest większa od drugiej.
b) Zbiór x dzielimy na dwa niepuste podzbiory. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że 1 i n będą w tym samym podzbiorze.
Zobacz rozwiązanie
-
inne tematy | strona główna