Matematyka
Zestaw zadań I, profil podstawowy róg
Zadanie 1
Punkt A (2, 2) należy do wykresu funkcji . Zbadać przebieg zmienności funkcji f oraz naszkicować jej wykres.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2
Dla jakich wartości parametru p pierwiastki równania są współrzędnymi punktów należących do koła o środku S= (0, 0) i promieniu .
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3
W kulę o promieniu R wpisano stożek, którego tworząca jest widoczna ze środka kuli pod kątem . Wyznaczyć pole powierzchni całkowitej oraz objętość stożka.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4
Elementy zbioru zapisano na oddzielnych kartkach i umieszczono w urnie. Losujemy kolejno dwa kartoniki bez zwracania i układamy je obok siebie tworząc liczbę dwucyfrową. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że otrzymana liczba będzie:
a) nieparzysta
b) podzielna przez 5
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5
Niech będą miarami kątów wewnętrznych trójkąta ABC. Udowodnić, że trójkąt ABC jest prostokątny wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi warunek .
Zobacz rozwiązanie
-
inne tematy | strona główna