Matematyka
Zestaw zadań VII, profil matematyczno-fizyczny
Zadanie 1
Rozwiąż nierówność:
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2
Dana jest funkcja . Wyznacz przedziały wypukłości i wklęsłości oraz punkty przegięcia wykresu.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3
Stosując zasadę indukcji matematycznej wykaż, że dla prawdziwy jest wzór:
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4
Dane są dwa wierzchołki trójkąta: A=(2,1) i B=(3,-2). Wyznacz współrzędne trzeciego wierzchołka C wiedząc, że środek ciężkości trójkąta należy do osi OX, a pole tego trójkąta S=3, a) Wyznacz współrzędne środka ciężkości, jeśli
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5
Liczby 1, 2, 3,...,k przestawiamy w dowolny sposób. Obliczyć prawdopodobieństwo, że liczby:
a) 1 i 2
b) 1, 2, i 3
będą ustawione jedna obok drugiej w kolejności wzrastania.
Zobacz rozwiązanie
-
inne tematy | strona główna