Matematyka
Zestaw zadań IV, profil matematyczno-fizyczny
Zadanie 1
Wyznacz zbiór wartości parametru m, dla których równanie ma co najmniej jedno rozwiązanie dodatnie.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2
Przekątna kwadratu opisanego na okręgu o równaniu zawiera się w prostej o równaniu . Wyznacz współrzędne wierzchołków tego kwadratu.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3
Obliczyć stosunek maksymalnej objętości walca do maksymalnej objętości stożka wpisanych w kule przystające.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4
Obliczyć pole figury ograniczonej wykresami funkcji:
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5
a) Znaleźć zbiór wartości a, dla których równanie
ma rozwiązanie. Lewa i prawa strona tego równania jest sumą odpowiedniego szeregu geometrycznego.
b) Wyznaczyć wzór na sumę .
Zobacz rozwiązanie
-
inne tematy | strona główna