Matematyka
Arkusz 1 róg
Zadanie 1 (3 pkt.)
a) Rozwiaz nierównosc x2 < 4.
b) Ze zbioru rozwiazan tej nierównosci wybierz i wypisz wszystkie liczby naturalne

Zadanie 2 (5 pkt.)
Obok, na wykresie, pokazano wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w pewnej szkole, w ciagu ostatnich 4 lat. Korzystajac z tych danych:
  1. odczytaj i zapisz, w którym roku mature z matematyki zdawalo najwiecej uczniów. Ilu ich bylo?
  2. oblicz, ile procent uczniów zdalo mature z matematyki w 2000 roku,
  3. oblicz, ile procent uczniów nie zdalo matury z matematyki w ciagu calego omawianego okresu 4 lat.

Zadanie 3 (3 pkt.)
Cena pewnego towaru wraz z 7% stawka podatku VAT byla równa 64,20 zlotych.
Oblicz cene tego towaru gdyby stawka podatku VAT byla równa 22% zamiast 7%

Zadanie 4 (3 pkt.)
Aby obliczyc odsetki od kapitalu bankowcy stosuja nastepujacy wzór:

UWAGA: W zaleznosci od banku przyjmuje sie, ze liczba dni w roku równa sie 360 albo 365. Notuje sie wówczas odsetki 360 albo odsetki 365. Dysponujesz kapitalem 10 000 zlotych, który chcialbys ulokowac na 60 dni. W dwóch bankach oprocentowanie jest takie samo i równa sie 15%, zas liczbe dni w roku jeden bank przyjmuje jako 360, drugi jako 365.
Stosujac powyzszy wzór oblicz odsetki od podanego kapitalu w kazdym z tych banków.
Która lokata jest korzystniejsza i o ile zlotych?

Zadanie 5 (3 pkt.)
W pewnym barze jeden paczek kosztuje p zlotych, zas jeden napój n zlotych. Za 4 paczki i 5 napojów zaplacimy w tym barze 11,55 zlotych.
a) Zapisz za pomoca równania koszt 4 paczków i 5 napojów w tym barze.
b) Oblicz, ile zaplacimy w tym barze za 1 napój, jesli jeden paczek kosztuje 1,20 zlotych.

Zadanie 6 (3 pkt.)
W ponizszej tabelce pokazano kurs sprzedazy marki niemieckiej w dniu 30.01.2001 r. w wybranych 50 kantorach w naszym kraju.

Kurs sprzedazy (w zlotych) 1,99 2,01 2,02 2,05
Liczba kantorów 30 15 3 2

  1. Uwzgledniajac podane liczby kantorów, oblicz sredni kurs sprzedazy marki niemieckiej w tym dniu.
  2. Podaj liczbe kantorów, w których tego dnia kurs sprzedazy marki niemieckiej byl nizszy od obliczonego

Zadanie 7 (4 pkt.)
Pewna firma, specjalizujaca sie w kopaniu studni, oferuje klientom nastepujacy sposób obliczania kosztu robót ziemnych: wykopanie pierwszego metra glebokosci studni kosztuje 300 zlotych, zas wykopanie kazdego nastepnego metra glebokosci kosztuje o 30 zlotych wiecej niz poprzedniego metra. Sprawdz, czy 7500 zlotych wystarczy, aby zaplacic tej firmie za wydrazenie studni o glebokosci 15 metrów.

Zadanie 8 (4 pkt.)
Ciag liczbowy (an) jest okreslony wzorem an = n + n2 Wykaz, ze jest to ciag rosnacy

Zadanie 9 (3 pkt.)
Wierzcholkami trójkata ABC sa punkty A (-3, -4), B (-2, 1), C (3, 0).
a) Sprawdz, ze |AB|=|BC|
b) Uzasadnij, ze kat ABC jest katem prostym

Zadanie 10 (3 pkt.)
Na okregu dany jest zbiór 5 róznych punktów. Ile jest róznych wielokatów, których wierzcholki naleza do danego zbioru? (Wielokaty sa rózne, jezeli róznia sie przynajmniej jednym wierzcholkiem. )

Zadanie 11 (6 pkt.)

Na rysunku powyzej, prosta k przechodzi przez punkt A (12, -3). Wiedzac, ze stosunek pól obu zakreskowanych trójkatów prostokatnych jest równy 4:
a) oblicz sume pól tych trójkatów,
b) wyznacz równanie prostej k.

-
inne tematy | strona główna