Język polski
Szczecin - 2000
 1. "Do Europy? Tak, ale tylko z naszymi umarłymi". Rozważ sąd Marii Janion i przywołaj te utwory, które stanowiąc dziedzictwo przeszłości, kształtują poczucie narodowej tożsamości następnych pokoleń Polaków.
 2. Które utwory preferujesz jako czytelnik: te, które kopiują rzeczywistość, czy te, które kreują nowe światy? Odpowiadając na pytanie, wykorzystaj w funkcji argumentacyjnej wybrane teksty.
 3. Zhańbiony czy z poczuciem godności, upokorzony czy wolny, z kainowym piętnem czy etycznie czysty? Jaki obraz człowieka stworzyła literatura XX wieku? Przedstaw i osądź.
 4. Władysław Broniewski: "Rysunek", Józef Baran: "Apokalipsa domowa". Podejmując interpretację porównawczą wierszy W. Broniewskiego i J. Barana, określ sytuację liryczną obu podmiotów. Zwróć uwagę na środki wprowadzające dom w sferę sacrum oraz znaki - sygnały świata zewnętrznego.

  (4b)Paweł Huelle: "Winniczki, kałuże, deszcz..." (fragment).
Szczecin - 1998
 1. Dowodzi się, że data urodzenia w olbrzymim stopniu determinuje los człowieka. Zinterpretuj sąd, odwołując się do sytuacji i postaw bohaterów literackich dwóch-trzech wybranych epok.
 2. Władza - zaszczyt, zobowiązania, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłaniają cię poznane dzieła literackie?
 3. Życie każdego człowieka warte jest uwagi, ma swoje tajemnice i dramaty. Czy współczesna literatura oraz film potwierdzają słuszność sądu Krzysztofa Kieślowskiego? Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów.
Szczecin - 1997
 1. Czy podzielasz opinię C.K. Norwida: Czytanie więc sztuką jest? Przedstaw swoje doświadczenia czytelnicze, przywołując ważne dla ciebie utwory.
 2. Poznawanie świata, pielgrzymowanie, poszukiwanie celu - motyw wędrówki w literaturze polskiej. Opracuj temat na wybranych przykładach.
 3. Czymże jest człowiek i czegóż mu trzeba? Jaką odpowiedź na pytanie K. Przerwy-Tetmajera przynosi literatura XX wieku?
Szczecin - 1996
 1. "Tam nasz początek" (Czesław Miłosz). Zinterpretuj słowa poety w odniesieniu do średniowiecza i odrodzenia.
 2. Obraz przemijającego świata w utworach epickich romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski.
 3. Problem wolności człowieka w literaturze dwu wybranych epok oraz twój stosunek do tego zagadnienia.
inne tematy | strona główna