Język polski
Warszawa - 2000
  1. Kazimierz Wyka uważał, że "symbol to przede wszystkim synteza jako przeciwstawienie sztuki analitycznej, synteza dosięgająca niezwykłych rozmiarów". Rozważ słuszność tego stwierdzenia, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
  2. Przedstawiając swoją koncepcję bohatera tragicznego, Arystoteles w "Poetyce" napisał: "litość wzbudza w nas nieszczęście człowieka niewinnego, trwogę natomiast nieszczęście człowieka, który jest do nas podobny". Czy bohaterowie tworzeni przez współczesną kulturę mogą w nas budzić "litość i trwogę"? Odpowiedz na pytanie, omawiając wybrane teksty kultury.
  3. Robinson Crusoe, Don Kichot i tłum. Sprawdzian z rozumienia czytanego tekstu i tworzenia własnego. (Abiturient wybierający ten temat musi opracować obie jego części.)
  4. Zwracając uwagę na przejawy ironii i jej funkcje, dokonaj interpretacji wiersza Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej pt. "Babcia".
inne tematy | strona główna