Język polski
Poznań - 2000
  1. Do Europy? Tak, ale tylko z naszymi umarłymi. Rozważ sąd Marii Janion i przywołaj te utwory, które stanowiąc dziedzictwo przeszłości, kształtują poczucie narodowej tożsamości następnych pokoleń Polaków.
  2. Które utwory preferujesz jako czytelnik: te, które kopiują rzeczywistość, czy te, które kreują nowe światy? Odpowiadając na pytanie, wykorzystaj w funkcji argumentacyjnej wybrane teksty.
  3. Zhańbiony czy z poczuciem godności, upokorzony czy wolny, z kainowym pięknem czy etycznie czysty? Jaki obraz człowieka stworzyła literatura XX wieku? Przedstaw i osądź.
  4. Interpretacja
inne tematy | strona główna