Język polski
Tematy w szkołach artystycznych - 97/98
  1. Które ze swoich lektur traktujesz jako najważniejsze "przygody człowieka myślącego"? Uzasadnij wybór.

  2. "Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest" (Joseph Conrad). Rozważania o złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów.

  3. Zadżumiony? Kamienny? Inny? Jakiego świata obawiają się pisarze XX wieku?

  4. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej wierszy Bolesława Leśmiana "W malinowym chruśniaku" i Wisławy Szymborskiej "Upamiętnienie".

inne tematy | strona główna