Język polski
Toruń - 97/98
  1. "Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało..." ("Konrad Wallenrod"). Rola literatury w kształtowaniu świadomości narodowej.

  2. Różne ujęcia motywu rozstania w literaturze.

  3. "Zło włączyło się w nasze kody etyczne i stało się dobrem. Fatalnym, rakowatym dobrem" (Tadeusz Konwicki). Rozważania o świecie wartości bohatera literatury współczesnej.

  4. Przeprowadź analizę i interpretację wiersza Jana Lechonia "Pan Twardowski" lub opowiadania Władysława Stanisława Reymonta "Dola".

inne tematy | strona główna