Język polski
Suwałki - 97/98
  1. "Nie było zacofanego średniowiecza, zepsutego renesansu i wstrętnego baroku. Każdy prąd, jeśli zagarniał najwybitniejszych twórców i nabierał uniwersalnego znaczenia, był nie tylko konieczny, ale także posuwał naprzód wspólne dzieło." Sąd Jana Błońskiego jako inspiracja rozważań o wartości i znaczeniu literatury staropolskiej.

  2. "Ocalasz albo gubisz pospolitą rzecz!" (Cz. Miłosz). Opinie młodego Polaka na temat władzy na podstawie wybranych dzieł literackich z różnych epok.

  3. "Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna" (F. Dostojewski) Uzasadnij słuszność tych słów w oparciu o znajomość kilku utworów z minionych epok, które uznajesz za arcydzieła.

  4. Analiza i interpretacja wiersza S. R. Dobrowolskiego "Krótki kurs historii człowieczeństwa."

inne tematy | strona główna