Język polski
Słupsk - 97/98
  1. "Czytam historię (i widzę, coś zrobił przez stulecia, Człowiecze! (...) Zastanawiam się, czyś godzien, Aby cię pisać przez C" (L. Staff). Uczyń powyższe słowa punktem wyjścia do rozważań o człowieku i naturze ludzkiej, odwołując się do utworów literackich i własnych przemyśleń.

  2. "Ogrody, moje ogrody!" (Czesław Miłosz). Literatura wyrazem odwiecznych dążeń i tęsknot człowieka. Odwołaj się do utworów z różnych epok.

  3. "O ludziach rozsądnych i ludziach szalonych". Tytuł artykułu Adama Mickiewicza uczyń mottem swojej wypowiedzi o bohaterach literackich okresu Oświecenia i Romantyzmu.

  4. Twoja interpretacja wiersza Kazimierza Wierzyńskiego "Biblia polska" albo opowiadania Jerzego Szaniawskiego "Profesor Tutka był dziennikarzem".

inne tematy | strona główna