Język polski
Siedlce - 97/98
  1. "Szczęśliwy, kto ukochał coś, co nie jest nim samym, zachwycił się przedsięwzięciem porywającym" (Tadeusz Kotarbiński). Rozważ, co należy czynić, czego unikać, by osiągnąć szczęście. Wykorzystaj między innymi treść utworów literackich.

  2. "Sztuka odsłania głębszy sens życia ludzkiego i nadaje życiu nową wartość" (Józef Tischner). Twórcy wybitnych dzieł sztuki, którym wiele zawdzięczasz.

  3. Sąd publicysty i Twój o wartości kultury tradycyjnej i współczesnej (do tego obszerna, 21-akapitowa składanka opinii).

  4. Dokonaj analizy porównawczej wierszy: Adama Mickiewicza "Do M." i Jana Lechonia "Mickiewicz zmęczony" lub zanalizuj i zinterpretuj wiersz Lechonia.

inne tematy | strona główna