Język polski
Piotrków Trybunalski - 97/98
  1. Do jakich przemyśleń na temat władzy i moralnej sytuacji człowieka uwikłanego w jej mechanizmy skłoniła Cię lektura wybranych utworów?

  2. "Każdy pisarz przedstawia w swych dziełach w pewnym stopniu samego siebie..." (J. W. Goethe). Autobiografia jako tworzywo literackie. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów.

  3. "Żyjemy w samych znakach zapytania" (A. Kamieńska). Poszukiwanie ładu świata i sensu ludzkiej egzystencji w wybranych utworach.

  4. Zinterpretuj wiersz Adama Mickiewicza "Dumania w dzień odjazdu". Zwróć szczególną uwagę na konstrukcję podmiotu mówiącego i elegijny charakter utworu.

inne tematy | strona główna