Język polski
Olsztyn - 2000
  1. Człowiek pozbawiony korzeni kulturowych traci orientację we współczesności i gubi system wartości. Odwołując się do znanych dzieł literackich potwierdź prawdziwość lub polemizuj z myślą.
  2. Młodość ma to do siebie, że odrzuca, neguje, buntuje się. Co proponuje w zamian? Odwołując się do literatury potwierdź prawdziwość myśli.
  3. Człowiek walczy ze swojś słabością i gdy ją pokonuje, wtedy dowodzi, że jest wielki. Przedstaw dwóch znanych ci bohaterów literackich, których losy i postępowania tego dowiodły.
  4. Zanalizuj i zinterpretuj wiersz Cypriana Kamila Norwida "Marionetki".
Olsztyn - 97/98
  1. Młodość a dorosłość... literackie obrazy przekraczania progu dojrzałości a Twoje refleksje na ten temat.

  2. W kręgu sympatii i niechęci. Które postaci literackie budzą Twoją aprobatę, a które oceniasz negatywnie? Uzasadnij swoje wybory.

  3. Radykalna naprawa świata - czy destrukcja i zamiana miejsc. Twoje przemyślenia na temat literackich obrazów przemian rewolucyjnych.

  4. Zanalizuj i zinterpretuj wiersz Wisławy Szymborskiej "Nienawiść".

inne tematy | strona główna