Język polski
Opole - 2000
  1. Według W. Szekspira "świat jest teatrem, aktorami ludzie". A kto wyznacza im role: Bóg, fatum, człowiek, przypadek...? Przedstaw swoje poglądy na ten temat, odwołując się do wybranych utworów.
  2. O których utworach możesz powiedzieć, że bronią się przed jałowością życia? Uzasadnij swój wybór.
  3. Analiza i interpretacja porównawcza wierszy: "Rozmyślania na dworcu" Jonasza Kofty i "Odjazd" Juliana Przybosia.
  4. Rozważania o wartościach (Józef Tischner, "Myślenie według wartości"). Rozumienie czytanego tekstu (16 zadań) i pisanie wypracowania: Dlaczego o wybranych bohaterach literackich powiedziałbyś: "ludzie wolni"? Rozwiń temat, uwzględniając rozumienie wolności z przeczytanego tekstu J. Tischnera.
Opole - 97/98
  1. Trudne zwycięstwa, gorzkie klęski - drogi życiowe wybranych bohaterów literackich.

  2. Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich - ważnych dla Ciebie - wartości odnajdujesz w utworach literackich? (Na wybranych przykładach).

  3. "Są książki, o których trzeba wiedzieć, o których wypada wiedzieć, i takie wreszcie, o których można nie wiedzieć" (Janusz Makarczyk). Do jakich tekstów literackich odniósłbyś te słowa? Uzasadnij wybór.

  4. Analiza i interpretacja porównawcza wierszy: Jarosława Marka Rymkiewicza "Poeta" i Jana Rybowicza "Prawdziwy poeta" lub analiza i interpretacja wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza "Poeta".

inne tematy | strona główna