Język polski
Łomża - 97/98
  1. "Wstrząsające wydarzenia życiowe odkrywają w ludziach prawdziwe osobowości, rodzą nowe postawy" (Jan Józef Szczepański). Rozwiń myśl na przykładzie losów dwóch lub trzech bohaterów literackich (filmowych). Pracy nadaj formę rozprawki z elementami charakterystyki.

  2. "Dzieło nigdy nie jest dane przez naturę, lecz jest zawsze darem (artysty) i wyzwaniem" (J.P. Sartre). Które ze znanych Ci dzieł (możesz wziąć pod uwagę 1-2 dzieła z różnych dziedzin sztuki) ma dla Ciebie taką wartość i dlaczego? Pracy nadaj formę recenzji, eseju lub rozprawki.

  3. Rozumienie czytanego tekstu (P. Hertz "Paradoks o kulturze") i pisanie własnego.

  4. Dokonaj analizy porównawczej utworu K. Wierzyńskiego "Ogrodnicy" i W. Szymborskiej "Rzeczywistość wymaga" lub analizy i interpretacji jednego z nich.
inne tematy | strona główna