Język polski
Częstochowa 2000
 1. Jakie wyobrażenia o człowieczeństwie pragniesz przenieść w nowe stulecie? Odwołaj się do tekstów, które wspierają Twoje przemyślenia.
 2. Dom rodzinny... idealizowany i ten karykaturalnie przedstawiony w wybranych przez Ciebie utworach literackich. Wyjaśnij przyczyny tak różnorodnego rozwinięcia przez twórców tego motywu.
 3. Na czym polega - Twoim zdaniem - siła oddziaływania teatru? Rozważ temat, odwołując się do wybranych dramatów czy ich inscenizacji.
 4. Zwracając uwagę na rolę obrazowania fantastycznego, dokonaj analizy i interpretacji wiersza Bolesława Leśmiana "Przemiany"

  Przemiany

  Tej nocy mrok był duszny i od żądzy parny,
  I chabry, rozwidnione suchą błyskawicą,
  Przedostały się nagle do oczu tej sarny,
  Co biegła w las, spłoszona obcą jej źrenicą -
  A one, łeb jej modrząc, mknęły po sarniemu,
  I chciwie zaglądały w świat po chabrowemu.
  Mak, sam siebie w śródpolnym wykrywszy bezbrzeżu,
  Z wrzaskiem, który dla ucha nie był żadnym brzmieniem,
  Przekrwawił się w koguta w purpurowym pierzu,
  I aż do krwi potrząsał szkarłatnym grzebieniem,
  I piał w mrok, rozdzierając dziób, trwogą zatruty,
  Aż mu zinąd prawdziwie odpiały koguty.
  A jęczmień, kłos pragnieniem zazłociwszy gęstem,
  Nasrożył nagle złością zjątrzone ościory
  I w złotego się jeża przemiażdżył ze chrzęstem
  I biegł, kłując po drodze ziół nikłe zapory,
  I skomlał i na kwiaty boczył się i jeżył,
  I nikt nigdy nie zgadnie, co czuł i co przeżył?
  A ja - w jakiej swą duszę sparzyłem pokrzywie,
  Że pomykam ukradkiem i na przełaj miedzą?
  I czemu kwiaty na mnie patrzą podejrzliwie?
  Czy coś o mnie nocnego wbrew mej wiedzy - wiedzą?
  Com czynił, że skroń dłońmi uciskam obiema?
  Czym byłem owej nocy, której dziś już nie ma?
  Poezje, 1982
Częstochowa, Łódź, Płock, Radom, Sieradz, Skierniewice - 97/98
 1. Miłość - złudne szczęście, ulotna chwila życia, źródło cierpień... Do jakich refleksji na ten temat skłoniła Cię lektura wybranych dzieł literackich?

 2. "Aby istnieć, człowiek musi się buntować" (A. Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich, oceń ich postawy.

 3. W poszukiwaniu "nauczyciela i mistrza". Twoje rozważania o utworach literackich szczególnie znaczących w kształtowaniu systemu wartości młodego człowieka końca XX wieku.

 4. Zinterpretuj wiersz Adama Mickiewicza "Dumania w dzień odjazdu". Zwróć szczególną uwagę na konstrukcję podmiotu mówiącego i elegijny charakter utworu.
inne tematy | strona główna