Język polski
Katowice - 2000
 1. "Ciebie zapraszam dziś do arki,
  która przez czasów potok wartki
  na nowe brzegi nas poniesie
  "
  Czesław Miłosz
  Jakie wyobrażenia o człowieczeństwie pragniesz przenieść w nowe stulecie? Odwołaj się do tekstów, które wspierają Twoje przemyślenia.
 2. Dom rodzinny idealizowany i ten karykaturalnie przedstawiony w wybranych przez Ciebie utworach literackich. Wyjaśnij przyczyny tak różnorodnego rozwinięcia przez twórców tego motywu.
 3. Na czym polega - Twoim zdaniem - siła oddziaływania teatru.
Katowice - 97/98
 1. "Jam miłość, szczęście, jam niebo za młodu / Umiał poświęcić dla sprawy narodu..." (A. Mickiewicz). Polaków wyobrażenia o godności, honorze i powinnościach wobec kraju. Rozwijając temat, odwołaj się do wybranych utworów literatury dawnej i współczesnej.

 2. Fatum czy wolna wola? Twoje refleksje nad ludzkim losem po lekturze wybranych utworów różnych epok.

 3. Kreacjonizm czy dokumentaryzm? Która z artystycznych metod trafniej przedstawia świat? Prezentując swoją opinię, wykorzystaj znane Ci teksty.

 4. Zwracając uwagę na kompozycyjną rolę personifikacji, dokonaj analizy i interpretacji wiersza W. Szymborskiej "Nienawiść".
inne tematy | strona główna