Język polski
Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Konin, Koszalin, Leszno, Piła, Poznań, Szczecin, Włocławek, Zielona Góra - 97/98
  1. Dowodzi się, że data urodzenia w olbrzymim stopniu determinuje los człowieka. Zinterpretuj sąd, odwołując się do sytuacji i postaw bohaterów literackich dwóch-trzech wybranych epok.

  2. Władza - zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca... Do jakich refleksji na ten temat skłaniają Cię poznane dzieła literackie?

  3. "Życie każdego człowieka warte jest uwagi, ma swoje tajemnice i dramaty". Czy współczesna literatura (oraz film)* potwierdza słuszność sądu Krzysztofa Kieślowskiego? Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów.

  4. Interpretacja (do wyboru):
a) dwóch tekstów poetyckich: Adam Mickiewicz "Cisza morska", Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Najpiękniejsza zwrotka". Analizując i interpretując teksty, wyjaśnij, jaką funkcję pełnią podobne motywy i czemu służy zastosowana przez M. Pawlikowską-Jasnorzewską aluzja literacka.

b) tekstu prozatorskiego: Maria Dąbrowska "Książki".

* Abiturient może, ale nie musi uwzględnić w pracy przykładów sztuki filmowej
inne tematy | strona główna