Język polski
Gdańsk - 2000
 1. "Człowiek nie kamień..." Jaki komentarz do słów Jana Kochanowskiego dopisali twórcy XIX i XX wieku.
 2. Pejzaże słowem malowane i ich funkcje w wybranych utworach.
 3. Uzasadnij tezę, że literatura różnych epok uczy odróżniać dobro od zła i piękno od brzydoty.
 4. Zanalizuj i zinterpretuj jeden z utworów:
  a) albo wiersz Ernesta Brylla "Przeprowadzka",
  b) albo fragment prozy Zbigniewa Herberta "Dom".
  Zwróć uwagę na to, że dom nie jest jedynym tematem wybranego tekstu.
Gdańsk - 97/98
 1. "Człowiek nie wybiera sytuacji, ale musi jej sprostać" (Andrzej Szczypiorski). Rozważ tę myśl, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.

 2. Motyw rozstania w literaturze XIX i XX wieku.

 3. Pytanie o sens cierpienia w epice i dramacie różnych epok.

 4. Dokonaj analizy i interpretacji: albo wiersza Adama Mickiewicza "Koza, kózka i wilk", albo fragmentu utworu Ksawerego Prószyńskiego "Podrzucona książka".
inne tematy | strona główna