Język polski
Białystok - 97/98
  1. Literackie fascynacje, czyli lektury, które chciałbyś ocalić od zapomnienia.

  2. "Samotność - cóż po ludziach..." (A. Mickiewicz). Twoje refleksje o istocie samotności i literackich samotnikach.

  3. Sąd autora artykułu i Twój o sytuacji człowieka we współczesnej kulturze (J. Pasierb "Sytuacja człowieka we współczesnej kulturze")

  4. Analiza porównawcza wierszy: "Koniec wieku XIX" K. Przerwy-Tetmajera i "Schyłek wieku" W. Szymborskiej lub interpretacja wiersza współczesnej poetki.
inne tematy | strona główna