Matematyka
Zestaw zadań V, profil matematyczno-fizyczny
Zadanie 1
Z trzech odcinków o długości 3cm każdy oraz z czterech o długościach 5cm każdy losujemy 3. Każdemu trójkątowi zbudowanemu z trzech wybranych odcinków przypisujemy jego obwód. Oblicz wartość oczekiwaną tak określonej zmiennej losowej.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2
Dany odcinek o długości a podzielić na dwa odcinki tak, aby objętość stożka, którego promieniem podstawy jest jeden z tych odcinków, a wysokością drugi, była największa.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3
Rozwiąż układ równań: , gdzie a jest daną liczbą różną od zera.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4
Na paraboli znajdź punkt leżący najbliżej prostej y=2x+4.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5
Rozwiąż nierówność:
Zobacz rozwiązanie
-
inne tematy | strona główna