Matematyka
Zestaw zadań II, profil matematyczno-fizyczny róg
Zadanie 1
Wysokość stożka o objętości V dzielimy na 3 równe części płaszczyznami równoległymi do jego podstawy. W ten sposób stożek został podzielony na trzy bryły. Wyznacz stosunek objętości środkowej bryły do objętości całego stożka.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2
W urnie znajduje się n kul, z których 6 jest białych (n 6). Ile co najwyżej może być kul w urnie, aby przy dwukrotnym losowaniu a) bez zwrotu b) ze zwrotem prawdopodobieństwo dwukrotnego wylosowania kuli białej było większe od 1/3?
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3
Wyznacz dziedzinę funkcji:
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4
Wykaż, że dla każdego nN liczba postaci jest całkowita.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5
a) Zbadaj przebieg zmienności funkcji i naszkicuj jej wykres.
b) Określ ilość pierwiastków równania w zależności od parametru m.
Zobacz rozwiązanie
-
inne tematy | strona główna