Język polski
Ostrołęka - 97/98
  1. "Tylko to dzieło jest czegoś warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć" (A. Mickiewicz). Twoje podróże po krainie literatury w poszukiwaniu własnego systemu wartości.

  2. Literacki obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności. Przedstaw temat, sięgając do konkretnych przykładów.

  3. Dramat jednostki wpisanej w koło historii XX wieku. Rozważ problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich i własnych przemyśleń.

  4. Dokonaj analizy i interpretacji wiersza Kazimierza Wierzyńskiego "Ojczyzna chochołów".

inne tematy | strona główna