Język polski
Bydgoszcz - 2000
 1. "Romantycy muszą zginąć... Dzisiejszy świat nie dla nich..." (Bolesław Prus). Rozważ na podstawie wybranych tekstów kultury, jakim wartościom hołduje wiek XX.
 2. Prowincja to nie jest miejsce tylko sposób myślenia. Przywołując utwory literackie, potwierdź słuszność stwierdzenia lub podejmij z nim polemikę.
 3. Postać kontrowersyjna - jej miejsce i funkcja w literaturze.
 4. Interpretacja do wyboru
  a) tekstu poetyckiego:
  Tadeusz Różewicz "W środku życia"
  lub tekstu prozatorskiego Bruno Schultz "Nemrod"
  b) tekstu prozatorskiego z zadaniami:
  Maria Janion "Jeruzalem Słoneczna i Zaklęty Krąg" (fragment)
Bydgoszcz - 1999
 1. Polska i Polacy w dramacie romantycznym i modernistycznym.
 2. Refleksja literacka i osobista na temat słów Johana Huizinghi: "Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem. Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego, tym szczersza jest owa tęsknota".
 3. Poeci współcześni - mistrzowie moralnej perswazji. O których twórcach poezji drugiej połowy XX wieku mógłbyś tak powiedzieć i dlaczego?
 4. Interpretacja do wyboru
  a) dwóch tekstów poetyckich:
  Teofil Lenartowicz "Złoty kubek"
  Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Lenartowicz"
  b) tekstu prozatorskiego:
  Józef Kozielecki"Dwa oblicza megalomanii" (fragmenty)
Bydgoszcz - 97/98
 1. Co jest w człowieku? Szkic do duchowego portretu ludzi końca XIX i XX wieku inspirowany literaturą i filmem.
 2. "Kto mi powiada, że moja ojczyzna: pola, zieloność... i kwiaty" (C. K. Norwid). Obraz ojczyzny w przekazie twórców literackich minionych epok i w wyobrażeniu współczesnego człowieka - u progu zjednoczonej Europy.
 3. Jeśli nie kanon lektur szkolnych, to... Fascynacje czytelnicze maturzysty roku '98.
 4. Zinterpretuj wiersz Kazimierza Wierzyńskiego "Ogrodnicy" lub fragment powieści Tadeusza Konwickiego "Kompleks polski", uwzględniając konteksty historyczne i literackie.
inne tematy | strona główna