Język polski
Biała Podlaska, Ciechanów, Warszawa - 97/98
  1. "Dzieła sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałego samo przez się; widzimy je zawsze na tle jego prekursorów i poprzedników". Przywołując wybrane (2-3) utwory literackie, uzasadnij tezę sformułowaną przez Josifa Brodskiego (lub podejmij polemikę).

  2. Postawy bohaterów dawnych to - dla Twojego pokolenia - przebrzmiałe słowa, temat do dyskusji, wzory zachowań... Odpowiedź uzasadnij.

  3. "Polacy nie są zorganizowanym narodem, wobec czego znaczy u nich więcej nastrój aniżeli rozumowanie i argumenty; sztuką rządzenia Polakami jest zatem wzniecanie odpowiednich nastrojów". Przywołując stosowne teksty kultury, skomentuj myśl Józefa Piłsudskiego.

  4. Interpretując wiersz C.K. Norwida "Królestwo", odpowiedz, czy proponowana współczesnym filozofia życia jest do zaakceptowania przez Ciebie?

inne tematy | strona główna