Arkusze z informatyki
2007-05-23 12:06:20

Arkusze i rozwiązania z informatyki

Zobacz arkusze i rozwiązania z fizyki z astronomią.

Informatyka

Arkusz I - poziom rozszerzony

Arkusz I - poziom rozszerzony - przykładowe rozwiązanie

Arkusz II - poziom rozszerzony

Arkusz II - poziom rozszerzony - przykładowe rozwiązanie

Dane (plik RAR)

Wynik (plik RAR)


źródło:CKE